PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík

Vladimír Repčík je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odbor filmová a televízna žurnalistika. Absolvoval postgraduálne štúdium na University Of Manchester a Streetlight Film And Television London vo Veľkej Británii. Mediálne vzdelanie si dopĺňal vo Voice Of America USA a na viacerých zahraničných stážach. Zastával vysoké manažérske pozície v Slovenskej televízii, Televízii Markíza a v Slovenskom rozhlase. Tvorivo pracoval v pozícii dramaturga a je autorom mnohých televíznych scenárov. Pracoval v štruktúrach Európskej vysielacej únie EBU a v medzinárodných autorskoprávnych organizáciách SISAC a GESAC. Bol podpredsedom Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc. Je držiteľom mnohých domácich a zahraničných cien v oblasti televíznej tvorby. Momentálne je externým doktorandom na Katedre marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V Škole dizajnu vyučuje Reklamu a marketingovú komunikáciu a Podnikanie v odbore.