Ing. Ján Hrevuš Ing. Ján Hrevuš

Ján Hrevuš vyštudoval ekonomiku a riadenie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Po dlhoročnej praxi v komerčnom bankovníctve sa rozhodol odovzdávať svoje skúsenosti novým generáciám. V Škole dizajnu vyučuje matematiku, fyziku, ekonómiu a užívateľskú informatiku.