8637 M 03 Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

vedúci odboru:
Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. Tomáš Kičina


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8637 M 03


ODBORNÉ PREDMETY:

1. ROČNÍK: dejiny výtvarnej kultúry, dejiny filmu a audiovizuálnych médií, obrazová tvorba, dramaturgia, scenáristika, réžia, počítačová grafika - virtuálna grafika, výtvarná príprava, základy fotografovania

2. ROČNÍK: praktické cvičenia, dejiny výtvarnej kultúry 2, dejiny filmu a audiovizuálnych médií 2, obrazová tvorba 2, dramaturgia, scenáristika, réžia 2, typografia, počítačová grafika - virtuálna grafika 2, výtvarná príprava 2, zvuková skladba

3. ROČNÍK: praktické cvičenia 2, základy animácie, produkcia v kreatívnom priemysle, dejiny výtvarnej kultúry 3, dejiny filmu a audiovizuálnych médií 3, obrazová tvorba 3, dramaturgia, scenáristika, réžia 3, typografia 2, počítačová grafika - virtuálna grafika 3, zvuková skladba 2

4. ROČNÍK: reklama a marketingová komunikácia, webdizajn, praktické cvičenia 3, produkcia v kreatívnom priemysle 2, dejiny výtvarnej kultúry 4, dejiny filmu a audiovizuálnych médií 4, obrazová tvorba 4, dramaturgia, scenáristika, réžia 4, počítačová grafika - virtuálna grafika 4, zvuková skladba 3


ABSOLVENT/-KA dokáže poskytovať profesionálne služby a suverénne a kreatívne sa pohybovať v rôznych oblastiach filmovej a televíznej tvorby, videa, voľného umenia, produkcie a postprodukcie statického aj pohyblivého obrazu a zvuku:

TRADIČNÁ A DIGITÁLNA KRESBA, 2D A 3D POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A ANIMÁCIA, KAMERA, ZVUK, STRIH, RÉŽIA, TVORBA A POSTPRODUKCIA AUDIOVIZUÁLNEHO A MULTIMEDIÁLNEHO DIELA A FOTOGRAFIE, TVORBA REKLAMNÝCH SPOTOV, TELEVÍZEJ GRAFIKY – ZNELKY A JINGLE, TVORBA 2D A 3D STATICKÝCH A POHYBLIVÝCH PRVKOV V INTERNETOVOM A HERNOM PROSTREDÍ, TVORBA VIZUÁLNYCH A ZVUKOVÝCH EFEKTOV, TVORBA SCENÁROV A STORYBOARDOV.


AKTIVITY počas štúdia:

Študenti a študentky počas 4 rokov absolvujú PLENÉR, LYŽIARSKY KURZ, EXKURZIE, NÁVŠTEVY VÝSTAV, PREDNÁŠKY A WORKSHOPY s dizajnérmi, umelcami a odborníkmi, každoročnú PRAX A RIEŠENIE REÁLNYCH ZÁKAZIEK pre externých klientov, prípravu vlastných VÝSTAV a majú možnosť absolvovať tiež ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ (Estónsko, Taliansko, Rakúsko, Česko, Slovinsko) alebo TVORIVÝ POBYT PRI MORI (Slovinsko).


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

FILMOVÁ, TELEVÍZNA A REKLAMNÁ TVORBA A VÝROBA, KREATÍVNE, REKLAMNÉ, MARKETINGOVÉ ŠTÚDIA, ART DIRECTION, FILMOVÉ ŠTÁBY, AUDIOVIZUÁLNE MÉDIA, REDAKCIE INTERNETOVÝCH MÉDIÍ, FILMOVÝ, TELEVÍZNY A HUDOBNÝ PRIEMYSEL, KAMERAMANSKÉ A POSTPRODUKČNÉ SLUŽBY

Absolvent/-ka môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na film, televíziu, reklamu, dizajn, umenie, žurnalistiku, mediálnu komunikáciu, marketing a humanitné vedy.