Newsletter

Michal Hulman: Sci-fi sen
Michal Hulman: Sci-fi sen <!-- <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#versi width="200" height="200" id="hulman1" align="middle"> <embed src="http://www.skoladesignu.sk/wks/actual/hulman1.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff"...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2005 - 2006
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2005/2006, viac ...
RSS kanál
<!--Od 21.1.2007 RSS kanál umožňuje sledovať aktualizáciu stránky.-->
POZVÁNKA NA ODOVZDÁVANIE CIEN
VYSTAVUJEME V POLUSE!
Informácia o prijímacích skúškach a štúdiu pre pomaturitné štúdi
Prijímacie skúšky na pomaturitné štúdium v školskom roku 2011/2012
DIVADELNÝ PLAGÁT „A. P. ČECHOV“
V rámci medzinárodného divadelného festivalu DIVADELNÁ NITRA 08 sa uskutočnila prezentácia druhého ročníka medzinárodnej študentskej súťaže
yxcyxc
yxcyxcxy