Predstavujeme študentov/-ky

Škola dizajnu vzdeláva a vychováva študentky a študentov, ktorí sú kreatívni, samostatní a originálni. Radi by sme vám ich na tomto mieste postupne predstavili.

 

Lukáš Procházka

- študent vyššieho odborného štúdia v odbore Fotografia 2013 - 2017Prečo si sa rozhodol absolvovať vyššie odborné štúdium na Škole dizajnu?
„Pomaturitné štúdium pre mňa ako gymnazistu predstavovalo dobrý základ pre ďalšie štúdium na vysokej umeleckej škole. Zároveň mi poskytlo potrebné vzdelanie a prax pre prípad, že by som sa chcel po ukončení štúdia na Škole dizajnu hneď zamestnať, alebo pôsobiť ako fotograf na voľnej nohe.“

Tohto roku ukončíš štúdium a získaš titul DiS. Čo teda plánuješ ďalej?

„Rozhodol som sa pokračovať v štúdiu v Ateliéri reklamnej fotografie na Fakulte multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.

Kto zo súčasných fotografov a iných umelcov púta tvoju pozornosť?

“Veľmi zaujimavý je pre mňa vizuálny jazyk fotografa Gregoryho Crewdsona, v širšom poli výtvarnho umenia sú pútavé práce Krištofa
Kinteru. Ide o často veľmi jednoduché, ale zároveň trefné nápady.”

-
Lukáš Procházka sa svojej voľnej tvorbe venuje dokumentárnej a konceptuálnej fotografii a presahom fotografie do iných médií.
Počas štúdia na Škole dizajnu (od roku 2014) sa Lukáš Procházka zúčastnil viacerých skupinových výstav na Slovensku, v Česku a v Maďarsku. Ako dobrovoľník a technický supervízor sa spolupodieľal na organizácii medzinárodného fotografického OFF_festivalu v Bratislave, absolvoval stáž v reklamnej agentúre Made by Vaculik a v súčasnosti je asistentom výtvarníka Viktora Freša.

Web Lukáša Procházku: http://pro-chazka.com/

Marcela Greifová
Marcela Greifová
Karolína Korimová
Karolína Korimová
2 februar
2 februar
3 marec
3 marec
5 maj
5 maj
6 jun
6 jun
9 september
9 september
11 november
11 november
Sára Štuková
Sára Štuková
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kristián Psotný
Kristián Psotný
.
.
.
.
.
.
.
.
Lucia Szundiová
Lucia Szundiová
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
.
.
.
.
.
.
Michal Žák
Michal Žák
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Katarína Šidová
Katarína Šidová
Katarína Šidová, zo série Redemptio
Katarína Šidová, zo série Redemptio
Katarína Šidová, zo série Redemptio
Katarína Šidová, zo série Redemptio
Katarína Šidová, zo série Redemptio
Katarína Šidová, zo série Redemptio
Katarína Šidová, obhajoba záverečnej práce v galérii Sumec
Katarína Šidová, obhajoba záverečnej práce v galérii Sumec
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lucia Kostková
Lucia Kostková
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sofia Horňáková
Sofia Horňáková
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lukáš Procházka
Lukáš Procházka
Lukáš Procházka - Merry ChristMASS, kombinovaná technika, 28x28cm, 2016
Lukáš Procházka - Merry ChristMASS, kombinovaná technika, 28x28cm, 2016
Lukáš Procházka - Merry ChristMASS, kombinovaná technika, 28x28cm, 2016
Lukáš Procházka - Merry ChristMASS, kombinovaná technika, 28x28cm, 2016
Lukáš Procházka - zo série Post-millenials, digitálna fotografia, 2015-2016
Lukáš Procházka - zo série Post-millenials, digitálna fotografia, 2015-2016
Lukáš Procházka - zo série Zastávka, 2014, digitálna fotografia
Lukáš Procházka - zo série Zastávka, 2014, digitálna fotografia
Lukáš Procházka - zo série Ľudia z juhu, digitálna fotografia, 2012-2013
Lukáš Procházka - zo série Ľudia z juhu, digitálna fotografia, 2012-2013
Lukáš Procházka - zo série Nevypovedané príbehy, digitálna fotografia, 2015
Lukáš Procházka - zo série Nevypovedané príbehy, digitálna fotografia, 2015
Lukáš procházka - No Selfies, nálepka, streetartový projekt, 2015
Lukáš procházka - No Selfies, nálepka, streetartový projekt, 2015