Novinky

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

Ďakujeme spoločnosti Arton za podporu nášho projektu LÁSKA ZVÍŤAZÍ
Vyše 300 našich študentiek a študentov uvažovalo počas odbornej praxe v roku 2022 o východiskách zo...
Ďakujeme tlačiarni Bittner print za podporu nášho projektu LÁSKA ZVÍŤAZÍ
Vyše 300 našich študentiek a študentov uvažovalo počas odbornej praxe v roku 2022 o východiskách zo...
LÁSKA ZVÍŤAZÍ - O PROJEKTE
LÁSKA ZVÍŤAZÍ  
PORTFÓLIO K TALENTOVKÁM - Čo má obsahovať?
Súčasťou prijímacej talentovej skúšky je aj hodnotenie portfólia vlastnej tvorby uchádzačok a uchádzačov.
Školská psychologička a študijná poradkyňa
Mgr. Tereza Křečková e-mail: studijnaporadkyna@gmail.com IG: @coach.tereza
Pomoc Ukrajine
Vojna je vždy strašná a táto nás zasahuje o to viac, že sa bezprostredne dotýka aj...
MATEJ FABIAN - MEMESIS
Matej Fabian - Memesis 24. 2. – 31. 3. 2022 Vernisáž: 24. 2. 2022, 12:00 hod....
VÝSTAVY SÚČASNÉHO UMENIA V ŠKOLE DIZAJNU V ROKU 2022
GALÉRIA SUMEC 2022: FABIAN / SANDANUS / BICEK / HALÁS / ŠILLE / ŠÁTEKOVÁ