Novinky

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

Dizajnblok 06
Študenti 4. ročníka navštívili v rámci projektu Ad Fabulis Ad Facta výstavu Dizajnblok 06 - Dizajnu...
Plenér v Píle
Počas jedného týždňa sa študenti prvého a druhého ročníka zúčastnili kreatívneho workshopu v horskom prostredí chaty...
Cena riaditeľa
Za najlepšie dosiahnuté výsledky v školskom roku 2005/06 boli udelené ceny riaditeľa školy študentom: Marianne Maczovej...
Exkurzia v podniku NOVOPLAST, Sereď
Študenti 3. ročníku priemyselného dizajnu navštívili podnik na spracovanie sklených vlákien. Oboznámili sa s najaktuálnejšími technológiami...
Exkurzia vo Viedni 2011 - Múzeum Albertina
Študenti grafického a priemyselného dizajnu a fotografie navštívili v stredu 16.03.2011 viedenskú Albertinu a prezreli si...