Naša študentka na medzinárodnom seminári Rozhoduj o Európe

Naša študentka Nina Martinčičová (III.F) po účasti na regionálnom seminári projektu Rozhoduj o Európe v Bratislave a po úspešnom vyhodnotení jej eseje bude medzi účastníkmi záverečného medzinárodného simulovaného zasadnutia inštitúcií EÚ v Brne.


Projekt „Rozhoduj o Európe“ v Brne

Žiaci našej školy sa v januári 2017 zúčastnili pod vedením Mgr. Romana Balka regionálneho seminára projektu Rozhoduj o Európe. Účastníci seminára mali možnosť po jeho skončení zaslať organizátorom esej na tému: Ako by mala Európska únia hovoriť s mladými ľuďmi? Na jej základe sa rozhodlo o ďalších účastníkoch záverečného simulovaného zasadnutia inštitúcií EÚ v Brne.

Nina Martinčičová, študentka fotografie na Škole dizajnu, po účasti na regionálnom seminári v Bratislave a po úspešnom vyhodnotení jej eseje bude medzi účastníkmi záverečného simulovaného zasadnutia inštitúcií EÚ v Brne.

Päťdňové simulované rokovanie Rady EÚ a Európskeho parlamentu sa uskutoční v Brne (18. - 22. septembra 2017) a predstavuje hlavnú časť projektu Rozhoduj o Európe. Rokovanie inštitúcií EÚ bude pripravené tak, aby čo najvernejšie zodpovedalo realite a žiaci sa formou
simulácie zoznámia s rozhodovacím procesom na európskej úrovni.

Projekt „Rozhoduj o Európe“ (organizátormi sú neziskové organizácie EUTIS a CEP) v sebe spája stretnutie mládeže, interaktívne semináre, simuláciu modelového zasadnutia inštitúcií EÚ a konferenciu. Projekt je zameraný na podporu dialógu mladých ľudí v Českej republike a v Slovenskej republike o aktuálnych témach spojených so životom v spoločnej Európe.

Pre viac informácií o projekte pozri: http://rozhodujoeurope.sk/

.
.
.
.
.
.