Naši žiaci na študijnom pobyte v Štrasburgu

Študijný pobyt v Štrasburgu


V dňoch 21. - 24. októbra som sa spolu so spolužiakom René Lazovým a ďalšími 40 účastníkmi, zväčša stredoškolskými učiteľmi z celého Slovenska, zúčastnila študijného pobytu v Štrasburgu. Organizačne ho zabezpečovali inštitúcie AI NOVA a IKEP, ktoré sú v SR garantmi projektu Ambasádorská škola EP, do ktorého sa v minulom školskom roku úspešne zapojila aj naša škola.

Program študijného pobytu bol zameraný na poznávanie Európskeho parlamentu. Mali sme možnosť diskutovať aj s europoslancami, ktorí zastupujú Slovensko: s p. M. Flašíkovou - Beňovou, p. I. Štefancom a p. R. Sulíkom. Témou diskusie bola kvalita potravín, migrácia zdravotníctvo, ale aj školstvo. Silným zážitkom bola aj účasť na rokovaní EP priamo v rokovacej sále. Okrem EP sme navštívili aj Radu Európy. Ľudia, ktorí v tejto inštitúcii pracujú nám porozprávali o svojej práci a problémoch, ktoré každodenne riešia.

Vo voľnom čase sme spoznávali mesto Štrasburg, jeho krásy, ale ochutnali sme aj jeho špecifickú kuchyňu. Veľmi zaujímavé bolo pozorovať mesto a jeho architektúru počas výletnej plavby loďou.

Spolu s Reném sme fotograficky dokumentovali celý tento študijný pobyt. Naše fotografie budú použité na ďalšiu propagáciu projektu EPAS v SR.

Som veľmi rada, že nám naša škola umožnila zúčastniť sa tohto pobytu a našim senior ambasádorom p. Balkovi a p. Mečárovi, že venovali svoje miesta v rámci tohto študijného pobytu nám dvom – junior ambasádorom. Dali nám tak možnosť spoznať miesta a ľudí, ktorých by sme inak nestretli. Ďakujeme!

Nina Martinčičová IV. F

.
.
.
.
.
.
.
.