Prezentácia projektu EPAS

V rámci projektu EPAS dňa 8. júna 2017 junior ambasádorky z 2. ročníka (N. Kühn, A. Janatová, M. Shakhnazarová) pod vedením senior ambasádora (Mgr. R. Balko) navštívili SOŠ hotelových služieb a obchodu (Na Pántoch), kde predstavili projekt EPAS (Ambasádorské školy Euópskeho parlamentu) a diskutovali so žiakmi školy o význame členstva SR v EÚ.

Žiaci SOŠ hotelových služieb a obchodu si v závere vyučovacích hodín mohli formou súťažnej hry „Riskuj o EÚ!“ nielen overiť svoje
vedomosti, ale dozvedieť sa aj niekoľko zaujímavostí o EÚ.

Veríme, že aj naša návšteva bude motivovať žiakov tejto školy zapojiť sa do projektu EPAS v budúcom školskom roku. Ďakujeme vedeniu školy a pani Mgr. Z.Smetanovej za spoluprácu a možnosť uskutočniť túto aktivitu na ich škole.

.
.
.
.
.
.