Slávnostné odovzdanie plakiet a certifikátov programu EPAS.

Na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave bol dňa 29. septembra 2017 slávnostne ukončený 1. ročník vzdelávacieho programu Európskeho parlamentu EPAS

Súčasťou tejto malej slávnosti bolo aj odovzdanie plakiet školám a tiež certifikátov jednotlivým senior a junior ambasádorom z týchto škôl. Ocenenia boli odovzdané riaditeľom IKEPu p. R. Hajšelom za prítomnosti zástupcov AINova (M. Jendeková, K.Cigánová) a Helsinského výboru (D. Horná, K. Petőcz).

Keďže na našej škole bol vzdelávací program EPAS úspešne realizovaný, škola získala plaketu EPAS a držiteľmi certifikátov sa stali Mgr. R. Balko, Mgr. M. Mečár (senior ambasádori) a J. Koller, A. Klimešová, D. Gerža, L. Várošová, N. Kühn, M. Shakhnazarová, N. Martinčičová, R. Lazový (junior ambasádori). Špeciálne ocenenie získali N. Martinčičová a R. Lazový, ktorí sa koncom októbra zúčastnia vzdelávacej návštevy EP v Štrasburgu a Mgr. R. Balko, ktorý sa v septembri zúčastnil seminára učiteľov EPAS v Bruseli. Ambasádorský tím ďakuje všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu tohto vzdelávacieho programu na našej škole.

Cieľom vzdelávacieho programu EPAS je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých ľudí.

K napĺňaniu tohto cieľa prispeli aj aktivity, ktoré sme realizovali na našej škole. Vytvorenie Infopultu o EÚ, tematické besedy, využívanie edukačných materiálov o EÚ vo vzdelávacom procese a najmä podujatie Deň Európy, ktoré sme organizovali v spolupráci s Centrom pre európsku politiku. Tento náš nápad ako v jeden deň, rôznymi formami a s využitím IKT priblížiť žiakom EÚ z rôznych uhlov pohľadu, sa určite stane inšpiratívnym aj pre iné školy, ktoré budú pokračovať v programe EPAS v ďalších ročníkoch.

Získaním plakety a certifikátov sa aktivity zamerané na rozvoj povedomia o EÚ na našej škole neskončili, budeme v nich pokračovať aj v tomto školskom roku.

(R. Balko, M. Mečár)

.
.
.
.
.
.
.
.