TAU-CHEM

V rámci Centra kreatívnej praxe sme realizovali viacero spoluprác so spoločnosťou Tau-chem.


Š
tudenti realizovali pre podnikateľský subjekt nové logo a grafický manuál, dizajnové riešenie webu, propagačno-prezentačné video či propagačné a dokumentačné fotografie.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.