Erasmus + v Kuressaare Ametikool zameraný na ekologickú 3D tlač

​Viktória Júlia Heráková a Michal Kabát z odboru interiérový dizajn sa v partnerskej škole v Estónsku venovali počas mesačného študijného pobytu 3D tlači.

Viktória a Michal sa v rámci projektu CREATE COMBINE COOPERATE venovali 3D tlači, učili si pracovať v 3D softvéroch, pripraviť a spracovať na základe svojich autorských návrhov dáta pre 3D tlač. Zamerivali sa na prácu s recyklovaným a biologicky odbúrateľným materiálom, pričom po vizuálnej stránke sa koncentrovali na fúziu tradičného estónskeho a slovenského dizajnu a využívali tiež prvky folklórnej tradície oboch krajín. Témou ich práce bol návrh a realizácia dizajnových elementov – bylinkových črepníkov pomocou 3D tlače.

NÁZOV PROJEKTU: CREATE COMBINE COOPERATE
ŠKOLA: Kuressaare Ametikool, Saaremaa, Estónsko
ŠTUDENTI: Viktória Júlia Heráková a Michal Kabát

Projekt bol realizované s finančnou podporou programu Erasmus+