Študijný pobyt Erasmus+ v Miláne, odbor Produktový dizajn

1. 5. - 14. 5. 2023

V rámci Erasmus+ projektu Textúra v architektúre sa Jessica, Max, Natália, Mia a Veronika z druhého ročníka odboru Produktový/priemyselný dizajn zúčastňujú v máji 2023 v sprievode pedagógov Viliama Slaminku a Evy Mikulášovej študijného pobytu v našej partnerskej škole Liceo Artistico Statale Umberto Boccioni v talianskom Miláne. Študijného pobytu v Miláne sa v máji zároveň zúčastní aj ďalšia skupina z odboru Produktový/priemyselný dizajn.V rámci študijného pobytu v Liceo Artistico Statale Umberto Boccioni sa zaujímame o oblasť použitia ekologických materiálov v priemyselnom dizajne, na ktorú sa náš nový partner zameriava a v ktorej sú talianske školy priekopníkmi. Snažíme sa o to, aby sa ekologické zmýšľanie dostalo do povedomia aj v odbore priemyselného dizajnu. Ako zrecyklovať materiál pre použitie v priemyselnom dizajne? Aký spôsoby výroby ekologických produktov môžeme využiť? Aj to sú otázky, o ktorých budeme uvažovať pri realizácii výstupu mobility v oblasti priemyselného dizajnu.

Naším cieľom je zamerať sa na hľadanie možností prepojiteľnosti tradičných foriem spracovania materiálu – ručného papiera so súčasnými technológiami 3D tlače. Využite techniky 3D tlače je primárne postavené na využívaní PLA odbúrateľných filamentov, ktoré sú zároveň samé vyrábané z recyklovaných materiálov. Zámerom je vytvoriť sériu prototypov – variácií využitia technológií a genius loci, ktoré by sebe vlastným spôsobom odprezentovali nielen myšlienku environmentálneho uvažovania a správania, ale zároveň aj možnosti prepojiteľnosti tradičných a súčasných techník a technológií.

Zúčastnení z odboru priemyselný dizajn budú ovládať tradičnú techniku výroby ručného papiera s využitím recyklovaných materiálov a budú vedieť implementovať túto techniku do súčasnej technológie 3D tlače. Budú vedieť z tohto materiálu vyrobiť prototypy úžitkových predmetov ako taška alebo krabička a autorského dizajnu – tienidlo, zároveň sa naučia produkovať kvalitné a prírodu nezaťažujúce produkty.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou programu Erasmus+