IČO / DIČ

IČO: 317 929 52
DIČ: 2021406035

​Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, Bratislava
ssus@ssus.sk