MILAN MIKULA - DUEL

MILAN MIKULA - DUEL
22.06.2011 - 08.09.2011

Výstavný projekt Milan Mikula - duel, predstavuje výber z Mikulovej tvorby, v ktorej ťažisko nespočíva len v koncentrácii sa na úzky profil jedného výtvarného druhu, ale reaguje na viacero podnetov zo svojho okolia pomocou grafického dizajnu, scénografie, tvorby objektov, inštalácií a performance. Slovo duel hovorí o istom spôsobe zápolenia, či súťaže, obyčajne spájajúcej sa so športom, no v tomto prípade zastupuje dualitu v tvorbe jedného človeka. Potreba vizuálnej a ideovej sebarealizácie je premietaná do grafických realizácií na strane jednej a konceptov vo vizuálnom umení na strane druhej. Ide pri tom o vyrovnaný súboj, kde ani jedna z línií nepredbieha tú druhu, skôr však občas dochádza k ich prelínaniu (Exit, 2003, inštalácia obojsmernej šípky na schodisku v Künstlerhause vo Viedni). Vystavená séria plagátov pre podujatie Divadelná Nitra 2006 vytvára na stene zelenajúcu sa mozaiku davu ľudí, divákov, na ktorých sú namierené mušky puškohľadov. Mikula zacielil na náhodných prizerajúcich sa podobne ako náhodne si z davu ulice vyberá svoje obete kultúra. Kultúrno-spoločenskú kritiku vyslovuje aj v sérii pre ročník 2007. Prostredníctvom screen shotov z bezpečnostnej kamery z istého ázijského mesta, kde zobrazený dej tvorí dopravný chaos, alebo naopak dopravný systém, poukazuje na nekompetentnosť názorov označujúcich odlišné kultúry za menejcenné. Expozíciu dopĺňajú videá, zachytávajúce Mikulove inštalácie a performancie, v ktorých sa okrem iného zaoberá aj vymedzovaním priestoru alebo prácou s pamäťou miesta. Rovnako je to v inštalácii Arela (Synagóga - centrum súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave, 2009), kedy do hlavnej lode synagógy zavesil kocku v nadživotnej veľkosti z hrdzavého plechu. Tento levitujúci objekt je zároveň interaktívny - reaguje na prítomnosť diváka. Ak vnímateľ vstúpi do priestoru medzi stĺpami spustí nepravidelný rytmus úderov vo vnútri kocky.

Michal Štofa, kurátor výstavy

Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel
Milan Mikula - Duel