O knižnici

Knižnica Školy dizajnu obsahuje vyše 1500 titulov odbornej literatúry, umeleckých monografií a učebníc najmä z oblasti dizajnu, umenia a humanitných vied.


Vyhľadávanie a výpožičky sú realizované prostredníctvom nášho knižnično-informačného systémú, ktorý obsahuje on-line katalóg a výpožičný systém.

Knižnica Školy dizajnu je zaradená do zoznamu knižníc medzinárodnej registratúry ISIL v Kodani (International standard identifier for libraries and related organizations) pod číslom SK-2KAESA48318.

>>> On-line katalóg
>>> Novinky v knižnici