Tím 21

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Petra Rybánska / Študentky a študenti: Matej Mikoláš, Ema Talajková, Michaela Svítková, Mia Weissová, Natália Szelle, Tereza Filová, Alexandra Masárová, Monika Machútová, Margaréta Pia Boťánková

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 21