Tím 22

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Štefan Sekáč / Študentky a študenti: Lota Triašková, Dominika Žajdlíková, Laura Dora, Viktória Szabóová, Oliver Hotový, Viktória Barniaková, Jessica Šandová, Karolína Bánovcová, Kristína Sabová, Kristína Masárová

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 22