Tím 29

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Radovan Dranga / Študentky a študenti: Marko Bandič, Roman Luknár, Natália Kozáková, Lea Šufliarska, Michal Kabát, Linda Ilkovičová, Patri Emanuel Kovács, Lujza Križanovičová

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 29