Maľbou roka 2021 je dielo našej pedagogičky Rity Koszorús. Blahoželáme!

Víťaznou maliarkou 16. ročníka súťaže Maľba je na základe rozhodnutia expertov Rita Koszorús.


Podľa vyjadrenia predsedu komisie Andreasa Hoffera Rita Koszorús zaujala svojím konzistentným a jasne definovaným programom, ktorý je zaraditeľný do európskeho kontextu. Dielo je vo výraze jemné - nenápadné, akoby trochu nostalgické - ale prekvapivo silné a nesmierne pôsobivé. Presvedčí dokonale maliarsky zvládnutým poňatím aj technikou. Zobrazené abstraktné tvary evokujú konkrétny svet, predmety, ktoré poznáme. Jej práca umožňuje nahliadať na ňu z viacerých uhlov, ponúka dialóg. Víťazný obraz je osobitý, bez póz a kopírovania svetových či domácich trendov.

“Rita Koszorús je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení. Jej víťazné dielo je zo série schMERZbild, ktorej východiskom je vizualita avantgardy. Abstrakciu vníma Rita Koszorús podľa vlastných slov ako priestor, v ktorom môže uvoľniť podvedomie a upustiť od čierno-bieleho videnia sveta. Aj prvky, ktoré nemajú zdanlivo nič spoločné, podľa nej môžu vytvoriť harmonický celok, v ktorom sa snaží o zastavenie času. „Práve abstraktná maľba, respektíve geometrická abstrakcia je často chápaná ako racionálna, mužská doména, do ktorej však dnes slobodne vstupujem, narúšam striktné polohy abstrakcie lyrickými prvkami a prinášam svoju bytostne osobnú – a teda aj ženskú – perspektívu,“ hovorí o svojej tvorbe Rita Koszorús pre platformu Secondary Archive.” >>> Čítajte viac v článku v Denníku N

>>> Výstava finalistiek/-ov v Galérii Nedbalka

Rita Koszorús - schMERZbild FALL
Rita Koszorús - schMERZbild FALL