Náš absolvent Adam Novota je finalistom Ceny Oskára Čepana 2018

Blahoželáme!

Adam Novota, náš absolvent, sa stal finalistom prestížnej Ceny Oskára Čepana 2018, o ktorej udelení rozhoduje medzinárodná porota. COČ je ocenením pre slovenských vizuálnych umelcov do 40 rokov. Výstavu Adama Novotu a ďalších finalistov môžete navštíviť do 26. októbra v OD Dunaj na Námestí SNP v Bratislave.

_
“Adam Novota sa zaujíma o spoločenské a politické poslanie umenia, v poslednej dobe sa venuje najmä projektu v rodnej obci Milana Rastislava Štefánika

Adam Novota je zvláštny zjav. Operuje na území reality a každodenného života, v ktorých nachádza a vytvára situácie prestúpené svojskou formou bizarnosti. Jeho práce majú schopnosť vytvoriť situáciu intenzívnej rozpačitosti a zneistenia, ale byť aj osobitým komentárom k naliehavým témam.

Práca Adama Novotu sa rozbieha viacerými smermi. Zaujíma sa o psychickú a mediálnu manipuláciu – predovšetkým vo svojich starších prácach, ktoré majú často formu multimediálnych a zvyčajne tiež interaktívnych inštalácií – pričom odkazuje na rôzne viac či menej etablované psychologické a terapeutické metódy.

Zaujíma sa tiež o spoločenské a politické poslanie umenia – čo je výraznejšie čitateľné v jeho nedávnejších performatívnych projektoch – a skúma rôzne terény a možnosti vlastného pôsobenia. Za týmto účelom sa stal, napríklad, členom politickej strany (Demokratická strana), za ktorú tiež v predchádzajúcich komunálnych voľbách kandidoval do mestského zastupiteľstva v bratislavskom Novom Meste. Témou jeho kandidatúry a predvolebnej kampane, pri ktorej až do poslednej chvíle nebolo jasné, že ide „len“ o umelecký projekt, nebol politický program, ale samotná agitácia.

Tradičné stratégie ako billboardy či rozdávanie marcipánových perníkov pred predajňami populárnych obchodných reťazcov v nej kombinoval s progresívne sa tváriacim, no povrchným technooptimizmom – kampaň zahŕňala spektakulárne prvky ako dronom vznášaný reklamný banner a interaktívna akcia na Facebooku, v rámci ktorej mohli ľudia písať na sociálnej sieti ľubovoľné vyjadrenia, tie následne vo verejnom priestore prespieval operný spevák. Vo svojej kampani tak, zdanlivo opomínajúc aktuálne hybridné hrozby, naivne propagoval prínos a uplatnenie nových technológií v reklame či možnosti, ktoré ponúkajú sociálne siete pri manipulovaní davu a organizovaní protestov. V mene populárnych a sprofanovaných konceptov občianskej participácie či elektronickej demokracie tak vyznelo predovšetkým myšlienkové a ideologické prázdno súčasnej politiky a komunikácie.

Utópia a utopické myslenie je pre Adama Novotu ďalšou témou, ktorej sa venuje v posledných rokoch. Po neúspešných náborových snahách o zostavenie kolektívu, s ktorým by mohol realizovať skutočnú utópiu par excellence – spoločne vytvoriť ideálnu osadu na opustenom ostrove – sa rozhodol skúmať utopické myslenie, ktorého význam pre neho spočíva v schopnosti komentovať a pozmeniť existujúce paradigmy.

Inšpiračným zdrojom pre jeho projekt dlhodobej spolupráce s obyvateľmi obce Košariská sa stal Milan Rastislav Štefánik a jeho myšlienka založenia ideálnej slovenskej osady na ostrove Tupai vo Francúzskej Polynézii. Podľa Štefánikových plánov mali byť osídlencami tohto Nového Slovenska práve obyvatelia jeho rodnej obce. Akcie, ktoré spoločne s Košariščanmi realizujú, lavírujú na hrane nasledovania odkazu a dekonštruovania tohto kolonialistického projektu. Ich pokračovaním je aj projekt, ktorý Novota vytvoril pre výstavu finalistov COČ. Okrem iného v ňom hľadá odpoveď na otázku, akými kategóriami sa zaoberá utópia dnes. Namiesto egalitarizmu, rovnostárskeho usporiadania spoločnosti a spravodlivého rozdelenia zdrojov sa zdá byť dnes dôležitejšia ekonomická udržateľnosť, individualizmus a vytvorenie biznis modelu, ktorý by obstál aj v trhovej ekonomike.”

Eliška Mazalanová, historička umenia

_
Videoprofil Adama Novotu nájdete tu:
https://artyoucaneat.sk/adam_novota

Základné info o Cene Oskára Čepana 2018 nájdete tu:
http://oskarcepan.sk/

Profily finalistov a info o ich tvorbe:
https://dennikn.sk/1250700/cena-oskara-cepana-2018-profily-finalistov-a-sprievodny-program/

Aktuality o COČ:
https://www.facebook.com/CenaOskaraCepana/

.
.
.
.
.
.
.
.