Naše študentky ocenené v súťaži pri príležitosti Svetového dňa vody

Michaela Kramáreková a Jessica Koller, naše študentky grafického a priestorového dizajnu domaturitného štúdia si prevzali ocenenia za úspech v 7. ročníku výtvarnej súťaže študentov stredných umeleckých škôl pri príležitosti Svetového dňa vody 2018.

_
Michaela Kramáreková získala Cenu Výskumného ústavu vodného hospodárstva za svoje dielo Ľadová stéla a Jessica Koller Cenu Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku za dielo Voda pre prírodu, príroda pre vodu, voda pre teba. Blahoželáme!

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo 27. 3. 2018 v hoteli Kormorán v Šamoríne.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.