Naši študenti ocenení v 7. ročníku súťaže Bienále figurálnej kresby a maľby

8.10.2021

 


Blahoželáme Alexovi Hockovi a Patrikovi Emanuelovi Kovácsovi, ktorí boli najlepší z celého Slovenska v kategórii stredných umeleckých škôl a kolektívu študentov/-iek za čestné uznanie a cenu primátora mesta Trenčín za kolekciu prác „Parafrázy flámskych majstrov“ pod vedením Mgr. Art. Kataríny Galovič Gáspár, ArtD.

Diela slovenských finalistov 7. ročníka súťaže – Bienále figurálnej kresby a maľby si môžete pozrieť do konca mesiaca október v galérii ZUŠ Karola Pádivého. Tento rok je táto súťaž prvýkrát medzinárodná. Finalisti zo Slovenska, Česka či Talianska postúpia do medzinárodného kola, ktoré sa bude konať v apríli 2022 v Trenčíne.

O ocenených rozhodovala porota v zložení akad. sochár Igor Mosný, Mgr. Daniela Čarná, PhD., Mgr. Art. Andrea Ševčíková Marečková, Mgr. Art. Anna Farbáková, MgA. a Lucia Horňáková Černayová, ktorá vybrala víťazov z počtu 158 zaslaných prác.

Kompletné výsledky a info o súťaži nájdete > TU <

Alex Hocko
Alex Hocko