Naši študenti v medzinárodnom finále súťaže Dunajský majster umenia

Študenti a študentky Školy dizajnu zvíťazili so svojim videom v národnom kole súťaže Dunajský majster umenia 2017 a postúpili do medzinárodného finále. Blahoželáme!

Druháci z odboru grafický a priestorový dizajn reagovali svojim dielom na znečistenie Dunaja a jeho brehov. Pod vedením pedagóga Mgr. Michala Mečára vyčistili časť brehu pri rieke a z naplaveného dreva vytvorili nápis HELP, ktorý je symbolickým volaním rieky o pomoc.

Víťazné video nájdete >TU< Viac o idei diela >TU<

Ocenenia za práce v národnom kole si na slávnostnom odovzdávaní cien pošas Dňa Dunaja v areáli Vodnej elektrárne Gabčíkovo prevzali Dominika Klocháňová, Richard Ormandy, Viktória Kováčová, Nicol Bonevova, Laura Bistová, Tomáš Holocsy, Ema Arnold a Simona Duna.


Video z odovzdávania cien za víťazstvo v celoslovenskom kole si môžete pozrieť >TU<

V medzinárodnom kole budú diela hodnotené medzinárodnou porotou, ktorá pozostáva z reprezentantov každej krajiny v rámci Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR). V medzinárodnom finále budú študenti a študentky Školy dizajnu súťažiť s víťazmi národných kôl krajín z povodia Dunaja - Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko a Ukrajina.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.