Ocenenie pre študentov Školy dizajnu v medzinárodnej súťaži

Študenti a študentky Školy dizajnu zvíťazili so svojim videom v celoslovenskom kole súťaže Dunajský majster umenia 2017 a v MEDZINÁRODNOM FINÁLE ZÍSKALI 2. MIESTO. Blahoželáme!

Druháci z odboru grafický a priestorový dizajn reagovali svojim dielom na znečistenie Dunaja a jeho brehov. Pod vedením pedagóga Mgr. Michala Mečára vyčistili časť brehu pri rieke a z naplaveného dreva vytvorili nápis HELP, ktorý je symbolickým volaním rieky o pomoc. Porota ocenila komplexnosť, originalitu a silný environmentálny apel diela. Víťazné video nájdete >TU<
Súčasťou kolektívneho diela bolo samotné čistenie brehu (akcia), nápis HELP (landart) a krátky film (VIDEO).

Počas akcie vyzbierali študenti a študentky 30 kg odpadu.

K oceneniu v súťaži blahoželáme študentom a študentkám:
Dominika Klocháňová, Richard Ormandy, Viktória Kováčová, Nicol Bonevova, Laura Bistová, Tomáš Holocsy, Ema Arnold, Simona Duna

Danube day
Danube day
.
.