ocenenie v súťaži

našej - už bývalej študentke

- Miriam Kulacsovej

udelila porota v rámci Trienále plagátu v Trnave -

3.cenu v kategórii C

za plagát ZÁVISLOSTI!!!

gratulujeme!!!:))))

Kulacsova-4-4g
Kulacsova-4-4g