Ocenenie v súťaži Červené stužky

V súťaži Červené stužky 2017 uspeli naše študentky v konkurencii vyše 500 škôl! Ceny boli udelené našim žiačkam - Viktórii Kováčovej za 3.miesto a Michaele Kramárekovej - Čestné uznanie. Našej škole bol udelený Diplom MŠVVaŠ a Kancelárie WHO na Slovensku.


Celoslovenská výtvarná súťaž Červené stužky – 11. ročník

Na Svetový deň boja proti AIDS, 1. decembra 2017, vyvrcholil v Žiline jedenásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú pod
záštitou Dr. Tatula Hakobyana, riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou MŠVVaŠ SR, Okresného úradu – odboru školstva v Žiline a mesta Žiliny organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Do jedenásteho ročníka sa oficiálne zaregistrovalo vyše 500 škôl a školských zariadení Slovenska. Na stretnutie a slávnostné odovzdanie cien na Mestskom úrade v Žiline prišlo vyše 320 zástupcov zo 42 škôl Slovenska.

Stretnutie začalo prezentáciou významného hosťa – Dr. Tatula Hakobyana, riaditeľa kancelária WHO na Slovensku na tému HIV/AIDS z pohľadu WHO. Odbornú prednášku na tému HIV/AIDS spojenú s prezentáciou predniesol doc. MUDr. Jozefa Šuvada, ktorý sa prítomným prihovoril aj v mene Ministerstva zdravotníctva SR.

Druhá časť stretnutia sa začala pozvaním vyjadriť svoj súcit s chorými na AIDS, a to tichou myšlienkou počas husľovej skladby. Potom bola vyhodnotená výtvarná súťaž v troch kategóriách - v kategórii stredných, základných a špeciálnych základných škôl.

V rámci súťaže boli udelené ceny našim žiačkam - Viktórii Kováčovej za 3.miesto a Michaele Kramárekovej - Čestné uznanie. Našej škole bol udelený Diplom MŠVVaŠ a Kancelárie WHO na Slovensku.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.