Pamätný list pri príležitosti 20. výročia založenia Školy dizajnu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo Škole dizajnu pamätný list pri príležitosti 20. výročia jej založenia.

.
.