Úspech našich študentov v súťaži TO DEATH WITH A SMILE, Mexiko

Naše študentky grafického dizajnu Pavla Arendášová a Alexandra Rehušová a študenti z odboru grafika vizuálnych komunikácií Erik Horváth , Jakub Kotlár, Dominik Barkol a Karolína Krištofová uspeli v medzinárodnej súťaži plagátu so svojimi prácami v konkurecii 20 000 prihlásených diel z celého sveta.

Súťaž International poster contest “TO DEATH WITH A SMILE 2017-2018”, organizuje MUMEDI - Mexické múzeum dizajnu. Témou súťaže bola smrť, jej osobná reflexia, zmysel v kultúre, krajine či obavy z nej a spôsoby jej prekonávania.

Blahoželáme našim študentkám a študentom k obrovskému úspechu v súťaži a k účasti na medzinárodnej výstave ocenených prác v Lahti vo Fínsku.

INFO O SÚŤAŽI

Pavla Arendas
Pavla Arendas
Alexandra Rehusova
Alexandra Rehusova
Karolína Krištofová
Karolína Krištofová
.
.