Študenti grafického dizajnu ocenení v súťaži Každý deň je deň zeme

Blahoželáme našim študentom grafického dizajnu k oceneniu v súťaži s ekologickou tematikou.

Ocenenie od Slovenskej agentúry životného prostredia získali za kolekciu prác “Štúdie hmyzu” Laura Bistová, Radovan Novanský, Lucia Szundiová z odboru grafický dizajn. Blahoželáme!

Výstava ocenených prác sa koná v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, kde si naši študenti prevzali ocenenia a návštevu galérie využili aj na prehliadku zbierok GJK.

.
.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16