Študenti grafického dizajnu uspeli v súťaži o najlepší časopis

Blahoželáme našim študentom grafického dizajnu Denisovi Geržovi, Jessice Koller a Linde Várošovej, ktorí boli ocenení v súťaži tvorby časopisov.

_
Pod vedením pedagógov M. Mečára, T. Vicena, M. Kulaczovej a R. Balka sa naši študenti zapojili do 21. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Metodicko-pedagogického centra, Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska a Asociácie učiteľov občianskej výchovy a náuky.

Denis Gerža, Jessica Koller a Linda Várošová získali ocenenie za svoj časopis “Cibosano”. Blahoželáme!


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.