Viktor Šelesták je finalistom Grantu Bratislavy v Slovak Press Photo

Absolvent fotografie na Škole dizajnu Viktor Šelesták je jedným z dvoch finalistov Grantu mesta Bratislavy v ocenení Slovak Press Photo. Blahoželáme.Grant Bratislavy - ročné štipendium magistrátu hlavného mesta na fotografovanie premien Bratislavy udelí primátor na odporúčanie medzinárodnej poroty slovenskému fotografovi, ktorý sa bude o grant uchádzať ukážkou svojho projektu pozostávajúcou zo série minimálne 9 fotografií a ktorý preukáže najväčší potenciál profesionálneho a tvorivého prístupu k danej téme. Po ročnom fotografovaní odovzdá do archívu magistrátu kolekciu 30 fotografií. Témou pre rok 2019 je genius loci mesta Bratislava, t. j. špecifická atmosféra daného miesta, ktorá pôsobí na každého a je predmetom vlastnej interpretácie. Atmosféru v meste tvoria obyvatelia, historický kontext, architektúra, ich vzájomné vzťahy aj spôsob, akým sa tieto faktory navzájom ovplyvňujú.

Viktor Šelesták uspel so svojim projektom #selestakovepeknefotkybratislavy


_

Medzi úspešnými fotografmi a fotografkami v ocenení SLOVAK PRESS PHOTO je aj naša študentka fotografie Maria Shakhnazar so svoju sériou Za bránami Camphillu.

Foto Viktor Selestak
Foto Viktor Selestak
Foto Viktor Selestak
Foto Viktor Selestak
Foto Viktor Selestak
Foto Viktor Selestak