2. KOLO TALENTOVIEK pre maturitné štúdium

2 KOLO TALENTOVÝCH SKÚŠOK PRE UCHÁDZAČOV O MATURITNÉ ŠTÚDIUM SA BUDE REALIZOVAŤ DO 23. JÚNA 2020 A PLATÍ IBA PRE ODBORY:

- Dizajn interiéru
- Fotografický dizajn
- Grafický dizajn
- Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika
- Priemyselný dizajn

PRIHLÁŠKU A VŠETKY PODKLADY ZASIELAJTE DO 23. 6. 2020 na ssus@ssus.sk

Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, ktorou sa overujú zručnosti a nadanie uchádzača. Talentová skúška sa bude v roku 2020 realizovať dištančnou formou. Prihlášku nájdete v prílohe nižšie.

PRIJÍMACIA TALENTOVÁ SKÚŠKA POZOSTÁVA Z DVOCH ČASTÍ:
1. hodnotenie portfólia vlastnej tvorby
2. vedomostný test


1.
Žiak si vyberie z vlastnej tvorby max. šesť svojich výtvarných prác (alebo iných prác) podľa vlastného uváženia, zrealizovaných za posledné obdobie, a tie odošle Škole dizajnu na e-mailovú adresu ssus@ssus.sk do 23. júna 2020


2.
Súčasťou talentovej skúšky je aj vypracovanie vedomostného testu, ktorý bude uchádzačom doručený, resp. si test pre svoj odbor môžu stiahnuť aj tu a otvoriť ho heslom, ktoré im bolo doručené.
Vedomostné testy pre jednotlivé odbory na stiahnutie:

>>> DIZAJN INTERIÉRU
>>> FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ DIZAJN
>>> OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - VIRTUÁLNA GRAFIKA
>>> PRIEMYSELNÝ DIZAJN


Doručenie prihlášok, prác a testov elektronicky:
Vo formate „ZIP“, „RAR“ alebo v inom kompresnom archivačnom formáte na e-mail školy: ssus@ssus.sk.

Hodnotenie testov a portfólia domácich prác bude vykonané pedagogickými komisiami jednotlivých odborov.


>>> VÝSLEDKY talentových skúšok budú zverejnené na webovej stránke www.skoladizajnu.sk


>>> ROZHODNUTIA O PRIJATÍ budú uchádzačom doručené do troch pracovných dní od zverejnenia výsledkov.


>>> ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE o nastúpení/nenastúpení na štúdium doručí uchádzač Škole dizajnu obratom po doručení rozhodnutia o prijatí.
PRÍLOHY:

ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE o nastúpení/nenastúpení na štúdium
PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

temp_file_3._Prihláška_na_štúdium_na_strednej_škole_MŠ2.pdf temp_file_2._Záväzné_potvrdenie_o_nastúpenínenastúpení_na_štúdium2.docx