ANIMOVANÁ TVORBA

19.5.2023

​Výsledky prijímacej talentovej skúšky do prvého ročníka Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču, 1. + 2. termín.

ANIMOVANÁ_TVORBA.pdf