Balíček programov Adobe CC pre všetkých študentov

*

Milé študentky, milí študenti,


vedenie Školy dizajnu sa vám rozhodlo z dôvodu aktuálneho dištančného režimu výučby pomôcť a bezplatne poskytnúť počas trvania dištančného vzdelávania inštalačné licencie softvérovej podpory balíka programov ADOBE CC 2020 (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro a iné).


Radi by sme vám týmto pomohli, pretože chceme, aby ste mohli využívať aj doma programy, s ktorými pracujete bežne v škole. Budete sa tak môcť naďalej venovať tvorbe, zdokonaľovaniu svojich zručností a bezproblémovému riešeniu zadaní.Ďalšie informácie a návod k inštalácii vám budú doručené čoskoro e-mailom.


Inštalačný manuálInštalácia_ADOBE_CC_2020_pre_študentov_školy_dizajnu.pdf