FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

19.5.2023

​​Výsledky prijímacej talentovej skúšky do prvého ročníka Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču, 1. + 2. termín.

FOTOGRAFICKÝ_DIZAJN.pdf