Kúpna zmluva + prílohy, Fotka

​Dokumenty na stiahnutie:
- kúpna zmluva
- špecifikácia predmetu kúpy a ceny_FAXCOPY
- zoznam subdodávateľov
Faxcopy

KZ_FOTKA.pdf Specifikacia_predmetu_kupy_a_ceny__FAXCOPY.pdf Zoznam_subdodavatelom_FAXCOPY.pdf