Kúpna zmluva + prílohy, Softvér

​Dokumenty na stiahnutie:
- kúpna zmluva
- špecifikácia predmetu kúpy a ceny_GRATEX
- zoznam subdodávateľov

temp_file_KZ_SOFTVER1.pdf temp_file_Specifikacia_predmetu_kupy_a_ceny__GRATEX1.pdf Zoznam_subdodávateľov_.pdf