OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - výsledky talentovej skúšky

18. 5. 2022

​​
↓ Výsledky nájdete v prílohe ↓

OaZT.pdf