OBSADENÉ A VOĽNÉ MIESTA pre 1. roč. maturitného štúdia v šk. r. 2020/2021

5.6.2020


V súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 29.04.2020 zverejňujeme počet obsadených miest a počet voľných miest pre jednotlivé odbory maturitného štúdia v Škole dizajnu.
↓ Prehľad obsadených a voľných miest v prílohe ↓

temp_file_Počty_voľných_miest_a_počty_záväzných_potvrdení_o_nastúpení_na_štúdium2.pdf