Od 6. decembra prebieha vyučovanie iba dištančne

DÔLEŽITÝ OZNAM

 


Milí rodičia, študenti a študentky,

DOVOĽUJEME SI VÁS INFORMOVAŤ, ŽE V ZMYSLE VYHLÁŠKY 276 (V PRÍLOHE NIŽŠIE) VYDANEJ REGIONÁLNYM ÚRADOM VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA BUDE VYUČOVANIE V ŠKOLE DIZAJNU PREBIEHAŤ OD PONDELKA 6. DECEMBRA AŽ DO ODVOLANIA IBA DIŠTANČNE.

RÚVZ Bratislava vyhláškou zakazuje prezenčné vyučovanie vo všetkých bratislavských stredných školách.

VIANOČNÉ PRÁZDNINY sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022. Školské vyučovanie začne 10. januára 2022.
!
ZADÁVANIE A HODNOTENIE ÚLOH A KOMUNIKÁCIA PEDAGÓGOV SO ŠTUDENTMI/-KAMI POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA SA BUDE USKUTOČŇOVAŤ PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMU EDUPAGE.

Edupage umožňuje distribúciu vzdelávacích materiálov, zadávanie a kontrolu úloh, respektíve prehľadnú a archivovanú komunikáciu, ktorá je plne prístupná aj rodičom, ktorí tak majú prehľad o priebehu dištančného vzdelávania.

O rámcových informáciách a podmienkach dištančného vzdelávania budú rodičov a študentov informovať triedni učitelia. O konkrétnom priebehu a harmonograme vzdelávania a hodnotenia v rámci jednotlivých predmetov budú distribúciu informácií a vzdelávací proces zabezpečovať pedagógovia príslušných predmetov.

Konzultačné hodiny učiteľov sú v čase stanovenom rozvrhom resp. podľa dohody s vyučujúcimi.


O AKÝCHKOĽVEK NOVINKÁCH A ZMENÁCH VO VYUČOVANÍ V SÚVISLOSTI S AKTUÁLNYMI PROTIPANDEMICKÝMI OPATRENIAMI VÁS BUDEME PRIEBEŽNE INFORMOVAŤ.

KONTAKTY

TAJOMNÍČKA ŠKOLY / SEKRETARIÁT
Mgr. Veronika Segešová
tajomnik@ssus.sk
+421 2 434 108 02

ÚRADNÉ HODINY
pondelok - piatok: 8:00 – 12:00

EKONOMICKÉ ODDELENIE
Monika Bednáriková
+421 2 433 301 92
bednarikova@ssus.sk

ÚRADNÉ HODINY
pondelok: 7:30 – 13:30
streda: 7:30 – 13:30

ZÁSTUPKYNE RIADITEĽA
Mgr. Jaroslava Kholová, zastupkyna@ssus.sk

Mgr. Jana Mináriková, jana.minarikova@ssus.sk

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA A ŠTUDIJNÁ PORADKYŇA
Mgr. Tereza Křečková
e-mail: studijnaporadkyna@gmail.com
IG: @coach.tereza
Časový harmonogram školského roka nájdete >>> TU, upozorňujeme však, že jednotlivé termíny, prípadne spôsob konania udalosti (dištančne/prezenčne) sa môžu vzhľadom na epidemickú situáciu a súvisiace opatrenia meniť. O prípadných zmenách budeme informovať.vyhlaska_276.pdf