OZNÁMENIE VÝSLEDKOV TALENTOVIEK

24. 4. 2020

Vážení rodičia, uchádzači a uchádzačky o štúdium,
výsledky talentových skúšok zverejníme v termíne podľa usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na ktoré čakáme. Následne Vám bude riaditeľom Školy dizajnu zaslané “rozhodnutie o prijatí” na štúdium pre školský rok 2020/2021 v Súkromnej škole umeleckého priemyslu, Ivanská cesta 21, Bratislava.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Ing. Martin Kokles, riaditeľ