Rekonštrukcia budovy a zvyšovanie energetickej efektívnosti - jún 2020

2.7.2020


V Škole dizajnu pokračujeme na realizácii projektu s názvom “DIZAJN - MULTIMÉDIA - PODNIKANIE”, ktorého hlavnými aktivitami sú

• rekonštrukcia budovy školy
• energetická efektívnosť budovy školy
• vybavenie odborných učební

Projekt je realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.