Ukončenie rekonštrukčných prác, exteriér

Škola dizajnu v roku 2020 realizuje projekt s názvom “DIZAJN - MULTIMÉDIA - PODNIKANIE”.

​Hlavnými aktivitami sú • rekonštrukcia budovy školy, • energetická efektívnosť budovy školy a • vybavenie odborných učební. Projekt je realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.​
Foto z rekonštrukcie a zabezpečenia energetickej efektívnosti budovy