VÝSLEDKY prijímacej talentovej skúšky na maturitné štúdium

Dňa 19. 5. 2020 zasadli prijímacie komisie jednotlivých odborov maturitného štúdia v Škole dizajnu a rozhodli o prijatí študentov/-iek do 1. ročníka šk. r. 2020/2021.BLAHOŽELÁME ÚSPEŠNÝM ŠTUDENTOM A ŠTUDENTKÁM A TEŠÍME SA NA STRETNUTIE V SEPTEMBRI!

>>> PÍSOMNÉ ROZHODNUTIA RIADITEĽA O PRIJATÍ budú uchádzačom doručené do troch pracovných dní.

>>> ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE o nastúpení/nenastúpení na štúdium musí doručiť úspešný uchádzač Škole dizajnu do 4. 6. 2020.V prílohe zverejňujeme iba zoznam prijatých študentov a študentiek. Blahoželáme!

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
(v súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 29.04.2020):

22. 5. 2020 >>> ROZHODNUTIA O PRIJATÍ
budú uchádzačom doručené do troch pracovných dní od zverejnenia výsledkov.

4. 6. 2020 >>> ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE O NASTÚPENÍ
alebo nenastúpení na štúdium musí doručiť uchádzač Škole dizajnu do 4. 6. 2020.

5. 6. 2020 >>> VOĽNÉ MIESTA
Riaditeľ Školy dizajnu zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na www.skoladizajnu.sk

15. 6. 2020 >>> NAPLNENOSŤ TRIED
Najneskôr do 15. júna 2020 riaditeľ Školy dizajnu zverejní 100% naplnenosť tried na www.skoladizajnu.skPRÍLOHY:
a) ZOZNAM PRIJATÝCH
b) ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE

Výsledky_TS_19052020__SKOLA_DIZAJNU.pdf Záväzné_potvrdenie_o_nastúpenínenastúpení_na_štúdium1.docx