Výzva na predkladanie ponúk – grafický dizajn a priemyselný dizajn

Vyzva-na-predkladanie-ponuk_SSUP_GD_a_PD.pdf