Záznam z prieskumu trhu - Grafický dizajn a Priemyselný dizajn

zaznam_z_prieskumu_trhu_GDaPD_.docx.pdf