LÁSKA ZVÍŤAZÍ - O PROJEKTE

LÁSKA ZVÍŤAZÍ

 

Vyše 300 študentiek a študentov bratislavskej Školy dizajnu uvažovalo počas odbornej praxe v roku 2022 o východiskách zo spoločenskej situácie poznačenej nenávisťou a nervozitou. V tímoch vytvorili 31 návrhov kampaní na tému Láska zvíťazí, z ktorých sa tri objavili na vyše stovke bilbordov po celom Slovensku. Keď svoje kampane dokončovali, netušili, ako sa ich posolstvo stane tragicky aktuálne a že v susednej krajine budú o pár dní vo vojne zomierať deti.
Škola dizajnu – Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave chcela svoje študentky a študentov v rámci odbornej praxe motivovať k premýšľaniu o tom, čo je skutočne dôležité a k hľadaniu pozitívnych perspektív spolunažívania. Úlohou budúcich dizajnérok a dizajnérov bolo navrhnúť kampane na tému Láska zvíťazí, ktoré by sprostredkovali pozitívny odkaz rovesníkom a verejnosti.

Cítili sme, že celková atmosféra, ale aj prežívanie jednotlivcov sú v súčasnosti ovplyvňované protichodnosťou interpretácií skutočnosti a dezinformáciami, s čím súvisí názorová a hodnotová roztrieštenosť spoločnosti. Vidíme nezhodu v spoločenských cieľoch, nenávisť, agresivitu a rozpad vzťahov. Práve preto sme považovali za mimoriadne dôležité uvedomiť si, reflektovať a pripomínať hodnotu lásky a povzbudiť k tomu prostredníctvom témy praxe aj mladú generáciu.

V návrhoch kampaní sa objavoval apel na dospelých, aby pri svojom konaní mysleli na budúcnosť detí, snaha pomôcť obetiam násilia, rezonovali idey tolerancie, eliminácie prejavov nenávisti nie len na internete, rešpektu k druhým, ale aj potreba zdravého vzťahu k sebe a svojmu telu. Obavy z vojny reflektovala iba jedna z kampaní, čo naznačuje, ako bola táto téma aj krátko pred jej vypuknutím pre mladých nepredstaviteľná a neočakávaná, aj keď podvedome prítomná.

Výstupmi, ktoré v rámci kampaní vznikli, boli návrhy bilbordov, potlačí na tričká a krátke videá. Odborníci z reklamnej agentúry MADE BY VACULIK, s ktorou Škola dizajnu prax každoročne realizuje, ocenili tri návrhy bilbordov a ďalšie čiastkové výstupy kampaní v kategóriách ako slogan, dizajn trička, video, alebo originálny nápad.

Kreatívny riaditeľ MADE BY VACULIK Peter Ižo v hodnotení študentských prác upozornil, že aj keď nemohli reflektovať udalosti, ktoré nasledovali, ich aktuálnosť a posolstvo neoslabli, práve naopak. „Ukazuje sa, že keď sú nápad a myšlienka dobré, často fungujú nadčasovo, aj v zmenenej situácii. Je však veľmi smutné, akým spôsobom sa táto téma stala aktuálnou.“

Na ocenenom študentskom návrhu bilbordu „Láska je silnejšia“ vyzdvihol Peter Ižo jednoznačnosť a razantnosť sloganu, ktorý ponúka nádej, jasné stanovisko autorov a autoriek a pútavú vizualitu. Pri práci „HATE – LOVE“ ocenil jasné posolstvo, tvorivú hru s metaforou, jednoduchosť a pritom vizuálnu údernosť. Na bilborde „Láska nás mení“, ktorý je súčasťou kampane reflektujúcej tému pozitívneho prijatia samého seba vrátane vlastného tela Peter Ižo ocenil jemnosť, subtílny výraz a citlivosť pri reflexii témy, ktorá sa dotýka nie len tínedžerov.

Vďaka sponzorskej podpore spoločnosti Bittner Print, ktorá oceneným tímom zdarma vytlačila 100 bilbordov, pretože sú pre ňu dôležité rovnaké hodnoty, ako komunikujú študentské kampane, a vďaka podpore spoločnosti Arton, ktorá poskytla 100 reklamných plôch a uskutočnila ich výlep, sa tri ocenené návrhy ocitli aj fyzicky vo verejnom priestore.

„Pre študentky a študentov je skúsenosť s tímovou prácou a navrhovaním dizajnových riešení, ktoré sa reálne realizujú nenahraditeľná. Navyše, pri praxi a témach spoločenskej zodpovednosti získavajú nie len cenné skúsenosti s prácou, aká ich v budúcnosti čaká, ale kultivujú sa aj ich spoločenské a hodnotové postoje. Sme radi, že vďaka podpore MADE BY VACULIK, Bittner Print a Arton môže ich práca a posolstvo zasiahnuť aj verejnosť.“

>>> Televízia TA3 o projekteOCENENÉ ŠTUDENTSKÉ PRÁCE - HLAVNÉ CENY

1. miesto: Láska je silnejšia, ocenenie za bilbord
Pedagogické vedenie: Mgr. art. Filip Horník
Študentky a študenti: Sára Kovačovičová, Simona Krumpálová, Peter Turner, Miriam Haverlíková, Adam Padáč, Nino Elias Pavlík, Šimon Hrabě, Katarína Učníková, Monika Vidová, Noeami Bondorová

2. miesto: HATE – LOVE, ocenenie za bilbord
Pedagogické vedenie: Mgr. art. et Ing. Eva Mikulášová
Študentky a študenti: Svetlana Sulová, Laura Kinderová, Noemi Karulová, Matej Kovár, Laura Kupečeková, Adam Olajoš, Kristína Mikluščaková, Emma Stachová, Šimon Šebo

3. miesto: Láska nás mení, ocenenie za bilbord
Pedagogické vedenie: Mgr. art. Alžbeta Malovcová
Študentky a študenti: Simona Makovicová, Noel Szegfü, Rebecca Dobrovodská, Ella Hoglová, Laura Münichová, Sabina Oravcová, Klára Jakešová, Laura Pallayová, Karin Brasová, Erik Chovan

4. miesto: My vás počujeme, ocenenie za video
Pedagogické vedenie: Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková
Študentky a študenti: Šimon Opálka, Samuel Egri, Nikola Ištoková, Tibor Liam Mašek, Krystyna Korniienko, Mikhail Zborovskii, Bibiana Majeská, Andrea Štefanková, Veronika Štirblová

>>> KOMPLETNÉ VÝSLEDKY HODNOTENIA


Celoškolskú odbornú prax v Škole dizajnu organizujeme každoročne v spolupráci s reklamnou agentúrou MADE BY VACULIK. V rámci praxe študentky a študenti realizujú pod vedením pedagógov a externých odborníkov zadania na konkrétne témy. V minulosti sme realizovali napríklad grafické riešenia pre spoločnosť AeroMobil, návrhy kreatívnej prezentácie a propagácie supermarketov Tesco na festivale Pohoda, kampaň pre združenie Proti prúdu, ktoré rieši problém bezdomovectva, dizajn študentskej platobnej karty pre Tatra banku, kampaň na účasť prvovoličov vo voľbách do Európskeho parlamentu, alebo multimedálny projekt COVIDEA, ktorý mapoval prežívanie mladých počas pandemickej izolácie. Téma praxe v roku 2022 znela: LÁSKA ZVÍŤAZÍ.

>>> Skolske.sk o projekte Láska zvíťazí

Hate-love
Hate-love
Laska je silnejsia
Laska je silnejsia
Laska nas meni
Laska nas meni
Láska zvíťazí, vyhodnotenie praxe MADESHIP 2022, Peter Ižo, kreatívny riaditeľ MADE BY VACULIK
MADESHIP 2022, odborná prax na Škole dizajnu, zadanie od Petra Iža, MADE BY VACULIK