Zmluva a dokumenty

11. 5. 2020

Názov projektu: Dizajn-multimédiá-podnikanie​
- číslo zmluvy: IROP-Z-302021K543-223-14
- kód projektu: NFP 302020K543

NA STIAHNUTIE:
>>> ZMLUVA O DIELO
>>> DODATOK 1
>>> DODATOK 2
>>> DODATOK 3
>>> PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
>>> ROZSAH PRÁC